facebooktwitterE-Learning

Een vernieuwde opleiding in de BHV is Eerste Hulp bij werken met kinderen. Het NIBHV heeft de aanvraag ingediend bij de Directie Kinderopvang van SZW met het verzoek het certificaat op te nemen in de lijst van geregistreerde certificaten die voldoen aan de kwaliteitseisen van gastouders op grond van het Besluit deskundigheidseisen gastouders kinderopvang.

Het certificaat ‘EH bij werken met kinderen’ geeft in combinatie met het certificaat Brand en Ontruiming (BO) recht op het diploma Bedrijfshulpverlener, mits beide certificaten binnen 3 maanden zijn behaald.

Meis Bedrijfshulpverlening biedt de mogelijkheid om in te schrijven voor zowel een aparte opleiding EH bij werken met kinderen, als een combinatie met een BHV-opleiding.