Een vernieuwde opleiding in de BHV is Eerste Hulp bij werken met kinderen. Het NIBHV heeft de aanvraag ingediend bij de Directie Kinderopvang van SZW met het verzoek het certificaat op te nemen in de lijst van geregistreerde certificaten die voldoen aan de...

read more