facebooktwitterE-Learning
NIBHV keurmerk vernieuwd

NIBHV keurmerk vernieuwd

NIBHV Keurmerk: kies voor kwaliteit

Bewust veilig werken: het is letterlijk van levensbelang voor je medewerkers. Als werkgever in Nederland ben je niet voor niets wettelijk verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving.
Maar als werkgever wíl je toch ook gewoon goed voor je mensen zorgen? Kies daarom voor een opleider die werkt volgens het nieuwe NIBHV Keurmerk, hét onafhankelijke kwaliteitsstempel voor veiligheidscursussen.

Wat zegt het NIBHV Keurmerk?
Het NIBHV Keurmerk staat voor de borging van de kwaliteit van veiligheidscursussen voor cursisten en organisaties.

Cursussen van Keurmerkopleiders:
– zijn inhoudelijk op orde en up-to-date;
– worden verzorgd door kundige, bevoegde instructeurs;
– omvatten examinering volgens het NIBHV-certificeringsreglement.

Daarmee biedt het NIBHV Keurmerk jou als werkgever de garantie dat de door jou gekozen opleider voldoet aan de hoge, door NIBHV gestelde kwaliteitseisen.

Strenge eisen
Keurmerkopleiders moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden om een aanvraag in te kunnen dienen.
Vervolgens zorgen we via audits en praktijkbezoeken, door onafhankelijke auditors, voor borging van de kwaliteit van de NIBHV Keurmerkopleiders.
Daarbij worden de opleiders beoordeeld op kwaliteitszorg, leeromgeving, didactische kwaliteit, voorzieningen en toetsing.

Keurmerkopleiders: klik hier

Bron: NIBHV.nl

Nieuwe wetgeving Eerste Hulp Kinderen

Nieuwe wetgeving Eerste Hulp Kinderen

Nieuwe wetgeving Eerste Hulp kinderen

De ministeriële regeling die uitvoering geeft aan de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (wet IKK) eist dat er in de kinderopvang en peuterspeelzalen altijd minimaal één volwassene aanwezig is met een geldig en geregistreerd certificaat voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. De wet IKK gaat per 1 januari 2018 in.
Brancheorganisaties in de kinderopvang hebben de afgelopen periode hun leden constant op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van de wet IKK en die leden melden zich massaal aan bij opleiders om hun medewerkers een cursus Eerste Hulp werken met kinderen van NIBHV te laten volgen.
NIBHV is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen als certificerende instantie, vanwege zijn onafhankelijkheid en toezicht op de kwaliteit van de examens bij opleidingsinstituten. NIBHV verzorgt zelf geen opleidingen!

Wat verandert er?
Kinderopvang en peuterspeelzalen moeten hun veiligheids- en gezondheidsbeleid vastleggen. In het beleid staan de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen beschreven, hoe de risico’s ingeperkt kunnen worden en hoe te handelen zodra een dergelijke situatie zich voordoet.

Wees voorbereid op de risico’s voor kinderen!
Een van de risico’s is het ontstaan van letsel bij kinderen. De overheid stelt om die reden het Certificaat Eerste Hulp kinderen verplicht. Een andere groep van risico’s kan leiden tot een ontruiming. Vanwege de verminderd zelfredzaamheid van de doelgroep moet de Kinderopvang en peuterspeelzalen ook voorbereid zijn op situaties waarin ontruimd moet worden: door brand of een ander incident zoals een gaslek.
Het is helder dat brand een belangrijke risico vormt voor kinderen die grote gevolgen kan hebben. Met een goede cursus ‘Brand en Ontruiming’ wordt geleerd veilig op te treden in zo’n situatie. Zo kan je een beginnende brand blussen en kinderen snel naar een veilige omgeving begeleiden als de brand te groot is om zelf te blussen.
Brand en ontruiming; een essentiële aanvulling bij werken met kinderen
Een cursus Eerste Hulp bij werken met kinderen sluit naadloos aan bij een cursus BHV Brand en ontruiming, en bereidt voor op de belangrijkste risico’s voor kinderen. Bovendien is de kwaliteit ook geborgd door een NIBHV certificaat en de ondersteuning van de meest actuele les- en leerstof.

Bron: NIBHV